Ahir vaig plorar cendra (Ayer lloré ceniza)
Estas son las palabras que ponen sentido a la emoción de un joven, el hijo de una buena Amiga mía.  Ella me las compartió y ahora, con su permiso –con el del chico-  las quiero compartir con vosotros. El dolor, la rabia y la tristeza no tienen edad cuando se trata de un desastre de tamaña embergadura.
Gracias, Ferran, por poner voz a muchos sentimientos.

“Ahir vaig plorar cendra.

Què està passant al nostre voltant? De veritat els importa el nostre demà? Les retallades al futur, a l’evolució i al benestar, de veritat són necessàries?

Com sabeu, estic recuperant-me d’una operació a casa de la meua mare a València. Tot anava bé, animat i millorant a poc a poc. Però ahir em passà algun fet excepcional, d’eixos que escoltes: -“en un segon et canvia la vida...” Així va ser, vaig viure les hores més horribles de la meua vida.

Quan m’alcí de matí, el cel era molt gris, no passaven els raigs de sol, i queia un tapís blanc i negre sobre els arbres i els cotxes del carrer de ma mare. Ràpidament vaig assabentar-me de què passava al cel, al nostre país. Les meues pitjors previsions es van complir, hi havia un gran incendi a Cortes i a Dos Aigües. Vaig encendre l’avorrida televisió i un nus travessà la meua gola. Dos aigües, que està a prop del meu poble on visc amb el meu germà, Montroi, estava sent literalment arrasat per les flames d’aquells que volen acabar en tot. Una dóna de Dos aigües, deia que des de fa anys, volen tirar-los del poble i acabar amb ell, i després del desastre d’ahir, m’ho crec.

El meu germà estava a casa, i des de les quatre de la vesprada del dia vint-i-vuit, quan començà l’incendi, no va escoltar cap avió, helicòpter, camió de bombers... i, curiosament, cap veí tampoc escoltà el “gran desplegament de mitjans aeris i humans” que vora al migdia d’ahir vint-i-nou de juny, declarava el president de la “comunitat”, després de baixar d’un helicòpter i fent el paripé al centre d’emergències de Gàtova, MENTIDA!!!

Però, ràpidament, i com si de màgia negra es tractara, i sense ningú, i dic ningú, explicar-nos com ni per què, (bé, encara que si ho pense, podríem saber per què, per exemple voreres de carreteres molt brutes, boscos deixats, retallades en medi ambient, interessos econòmics, especulació, acabar amb el benestar...) el foc va córrer en un temps record, varies muntanyes de gran valor ecològic, de fauna i flora, carreteres i valls, per arribar a rodejar la vall dels Alcalans, just on està la meua casa, la meua urbanització. Mentre, el foc també cremava part de Torís i corria implacable acabant amb tot ésser viu que es trobava pel seu camí.

El meu germà estava celebrant l’últim dia de curs a l’escoleta, quan li digueren que anara ràpidament a casa, perquè estaven desallotjant la urbanització pel dens fum que hi havia. Anà, acompanyat d’una mare, ficà dins la casa a la nostra gata, arreplegà el meu cotxe i baixaren els dos al poble. Poc després, va pensar en la nostra xica, i valentment, amb un pare de l’escoleta, tornà a agafar-la per baixar a casa de la mare. La seua definició d’aquells moments és terrible, com una peli de por, de catàstrofes naturals i negror per tot arreu... Travessà dos controls d’aquells que diuen que són professionals, i arribà a casa. El fum era insuportable i la muntanya que tenim enfront de casa ja era part d’un paisatge en flames. El meu germà, valent, entrà a casa, agafà la gata, la ficà en la seua caseta, agafà alguna roba, la memòria de l’escoleta i ràpidament, baixà a València.

Eixes hores van ser les més tenses, difícils i nefastes de la meua vida. Quan vaig sentir al meu germà diguent-me que ja estava bé, vaig començar a plorar, a plorar cendra, a plorar per aquest tremend delicte ecològic, per aquest país en el que sí saben de cotxes, d’arquitectures inviables i de lladres, però no saben cuidar, mantenir i valorar una de les coses més importants del ahir, de l’avui i del demà, els nostres arbres, el nostre benestar i el futur de verds i cants d’ocells dels nostres fills i filles.

Per tot això, senyors polítics de retalls, ineptes d’actuacions, d’helicòpters, de mans de foc i de butxaques plenes d’euros, us demane, per tot el dany emocional, al nostre benestar i per aquest delicte terrorista i ecològic que heu fet o permés, la vostra immediata dimissió.

Sense més paraules, i sols, amb un futur gris i de boscos negres, m’acomiade plorant i esperant que qualsevol dia, els responsables d’això, estigau plantat pins i pins per tot el nostre país, fins que caigueu morts de pena, com estem avui una gran part d’aquest país de titelles i borinots”.
Ferran Aleixandre i Barreda 

“Ayer lloré ceniza.
¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿De verdad les importa nuestro mañana?
¿Los recortes al futuro, a la evolución y al bienestar, de verdad son necesarios?

Como sabéis, estoy recuperándome de una operación en casa de mi madre en Valencia. Todo iba bien, animado y mejorando poco a poco. Pero ayer pasó un hecho excepcional, de esos que escuchas: -"en un segundo te cambia la vida..." Y así fue, viví las horas más horribles de mi vida.  

Cuando me levanté por la mañana, el cielo estaba gris, no pasaban los rayos de sol y caía un tapiz blanco y negro sobre los árboles y los coches de la calle de mi madre. 

Rápidamente me enteré de qué pasaba en el cielo, en nuestro país. Mis peores
previsiones se cumplieron, había un incendio gigante en Cortes y Dos Aguas. Encendí la aburrida televisión y un nudo atravesó mi garganta. Dos Aguas, que está muy cerca de mi pueblo donde vivo con mi hermano, Montroi, estaba siendo literalmente arrasadopor las llamas de aquellos que quieren acabar con todo. Una mujer de Dos Aguas, decía que desde hace años, quieren tirarlos del pueblo y acabar con él, y después del desastre de ayer, me lo creo.

Mi hermano estaba en casa, y desde las cuatro de la tarde del día 28, cuando empezóel incendio, no escuchó ningún avión, helicóptero, camión de bomberos… y, curiosamente, ningún vecino tampoco escuchó el “gran despliegue de medios aéreos y  humanos” que alrededor del mediodía de ayer 29 de junio, declaraba el presidente de la “comunidad”, después de bajar de un helicóptero y haciendo el paripé en el centrode emergencias de Gàtova, ¡MENTIRA!

Pero rápidamente, y como si de magia negra se tratara, y sin que nadie, y digo nadie, explicarnos cómo ni por qué, (bueno, aunque si lo pienso, podríamos saber por qué, por ejemplo cunetas de carreteras muy sucias, bosques dejados, recortes en medio ambiente, intereses económicos, especulación, acabar con el bienestar…) el fuego corrió en un tiempo récord, varias montañas de gran valor ecológico, de fauna y flora, carreteras y valles, para llegar a rodear la Vall dels Alcalans, justo donde está mi casa, mi urbanización. Mientras, el fuego también quemaba parte de Turis y corría impecable acabando con todo ser vivo que encontraba por su camino.

Mi hermano estaba celebrando el último día de curso en la escoleta, cuando le dijeron que fuera rápidamente a casa, porque estaban evacuando la urbanización por el denso humo que había. Fue, acompañado de una madre, metió dentro de casa a la gata, recogió mi coche y bajaron los dos al pueblo. Poco después pensó en nuestra chica, valientemente, con un padre de la escoleta, volvió para recogerla y bajar a casa de la mamá. Su definición de aquellos momentos es terrible, como en una peli de miedo, de catástrofes naturales y negrura por todos los sitios. Atravesó dos controles de aquellos que dicen que son profesionales y llegó a casa. El humo era insoportable y la montaña que tenemos enfrente de casa ya era parte de un paisaje en llamas. Mi hermano, valiente, entró en casa, cogió a la gata, la metió dentro de su casita, cogió algo de ropa, la memoria de la escoleta y rápidamente, bajó a Valencia.

Esas horas fueron las más tensas, difíciles y nefastas de mi vida. Cuando escuché a mi hermano diciendo que ya estaban bien, empecé a llorar, a llorar ceniza, a llorar por este tremendo delito ecológico, por este país en el que sí saben de coches, de arquitecturas inviables y de ladrones, pero no saben cuidar, mantener y valorar una de las cosas más importantes del ayer, del hoy y del mañana, nuestros árboles, nuestro bienestar y el futuro de verdes y cantos de pájaros de nuestros hijos e hijas.

Por todo esto, señores políticos de recortes, ineptos al actuar, de helicópteros, de manos de fuego y de bolsillos llenos de euros, os pido, por todo el daño emocional, a nuestro bienestar y por este delito terrorista y ecológico que habéis hecho y permitido, vuestra inmediata dimisión.

Sin más palabras, y sólo, con un futuro gris y de bosques negros, me despido llorando y esperando que cualquier día, los responsables de todo esto, estéis plantando pinos y pinos por todo nuestro país, hasta que caigáis muertos de pena, como estamos hoy una gran parte de este país de títeres y estúpidos.”

Ferran Aleixandre i Barreda
        

Comentarios

Entradas populares de este blog

Mi segundo parto en casa: nacimiento de Renée.

¿Qué se necesita para parir?